Program „Samorządowa Polska” jest projektem inwestycyjnym, którego celem jest zbudowanie, przy dominującym udziale gmin, grupy finansowej ukierunkowanej na stałe zasilanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców w środki finansowe, udostępniane w formie pożyczek z możliwością ich poręczania w ramach systemu.


Fundamentem programu i głównym filarem instytucjonalnym jest gmina, która jako podstawowa jednostka władzy publicznej w Polsce, daje rękojmię ostrożnego i stabilnego wpływania na budowaną przez siebie instytucję finansową. Jako samorządowa organizacja powołana do realizacji celów społeczno-gospodarczych, stawiamy sobie za zadanie wieloletnie i systemowe wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców na terenie całego kraju oraz dostarczenie długookresowego kapitału finansowego dla przedsiębiorców.


Jesteśmy organizacją działającą ponad podziałami – łączymy innowacyjne rozwiązania z ogromnym potencjałem drzemiącym w organizacjach skupiających przedsiębiorców i pracodawców. Scalamy wiedzę, kompetencje, doświadczenia i dorobek intelektualny elitarnych przedstawicieli różnych środowisk ukierunkowując je na osiągnięcie wspólnego celu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Kolejny Instytut Polskiej Akademii Nauk podpisuje porozumienie o współpracy z Samorządowa Polską
  W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Krajowej Rady Programowej „Samorządowa  Polska” II kadencji, które odbyło się dnia 17 maja br. w Centrum Badawczym Polskiej...
CZYTAJ DALEJ »
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników KFP
Dnia 17 maja 2016 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. w siedzibie Spółki przy ul....
CZYTAJ DALEJ »
Inauguracyjne posiedzenie Krajowej Rady Programowej „Samorządowa Polska”
W dniu 17 maja 2016 roku w Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Jabłonnie, odbyło się Inauguracyjne Posiedzenie Krajowej Rady Programowej...
CZYTAJ DALEJ »