Program „Samorządowa Polska” jest projektem inwestycyjnym, którego celem jest zbudowanie, przy dominującym udziale gmin, grupy finansowej ukierunkowanej na stałe zasilanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców w środki finansowe, udostępniane w formie pożyczek z możliwością ich poręczania w ramach systemu.


Fundamentem programu i głównym filarem instytucjonalnym jest gmina, która jako podstawowa jednostka władzy publicznej w Polsce, daje rękojmię ostrożnego i stabilnego wpływania na budowaną przez siebie instytucję finansową. Jako samorządowa organizacja powołana do realizacji celów społeczno-gospodarczych, stawiamy sobie za zadanie wieloletnie i systemowe wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców na terenie całego kraju oraz dostarczenie długookresowego kapitału finansowego dla przedsiębiorców.


Jesteśmy organizacją działającą ponad podziałami – łączymy innowacyjne rozwiązania z ogromnym potencjałem drzemiącym w organizacjach skupiających przedsiębiorców i pracodawców. Scalamy wiedzę, kompetencje, doświadczenia i dorobek intelektualny elitarnych przedstawicieli różnych środowisk ukierunkowując je na osiągnięcie wspólnego celu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Sukces Programu „Samorządowa Polska” na Mazowszu
Szanowni Państwo, od 16 marca 2015 r., na terenie Miasta Ząbki funkcjonuje Lokalny Fundusz Pożyczkowy (LFP) „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o.o. Dobro mieszkańców jest dla...
CZYTAJ DALEJ »
Spotkanie konsultacyjne przedstawicieli Centrum Operacyjnego „Samorządowa Polska” S.A. z Narodowym Komitetem Seniora
Dnia 23 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Narodowego Komitetu Seniora, w którym uczestniczyli Przedstawiciele Kapituły: ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski –...
CZYTAJ DALEJ »
Podsumowanie 2016 roku
Rok 2016 obfitował w wiele istotnych wydarzeń. Najważniejszym jest zawarcie umowy pomiędzy Centrum Operacyjnym a Narodowym Komitetem Seniora, co zaowocowało poszerzeniem zakresu działalności o...
CZYTAJ DALEJ »