Program „Samorządowa Polska” jest projektem inwestycyjnym, którego celem jest zbudowanie, przy dominującym udziale gmin, grupy finansowej ukierunkowanej na stałe zasilanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców w środki finansowe, udostępniane w formie pożyczek z możliwością ich poręczania w ramach systemu.


Fundamentem programu i głównym filarem instytucjonalnym jest gmina, która jako podstawowa jednostka władzy publicznej w Polsce, daje rękojmię ostrożnego i stabilnego wpływania na budowaną przez siebie instytucję finansową. Jako samorządowa organizacja powołana do realizacji celów społeczno-gospodarczych, stawiamy sobie za zadanie wieloletnie i systemowe wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców na terenie całego kraju oraz dostarczenie długookresowego kapitału finansowego dla przedsiębiorców.


Jesteśmy organizacją działającą ponad podziałami – łączymy innowacyjne rozwiązania z ogromnym potencjałem drzemiącym w organizacjach skupiających przedsiębiorców i pracodawców. Scalamy wiedzę, kompetencje, doświadczenia i dorobek intelektualny elitarnych przedstawicieli różnych środowisk ukierunkowując je na osiągnięcie wspólnego celu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krajowego Funduszu Rozwoju „Samorządowa Polska”
19 czerwca odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krajowego Funduszu Rozwoju „Samorządowa Polska” sp. z o.o. (KFR). Podczas spotkania przyjęto i zatwierdzono...
CZYTAJ DALEJ »
Lokalne Centrum Rozwoju w Malczycach
Malczyce to kolejna gmina, w której Wójt Pan Piotr Frankowski wyraził aprobatę dla  procesu przekształcenia Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska”...
CZYTAJ DALEJ »
Strzelin z Lokalnym Centrum Rozwoju
25 maja 2017 roku Pani Dorota Pawnuk Burmistrz Strzelina wspólnie z pełnomocnikiem Centrum Operacyjnego „Samorządowa Polska” S.A. podjęli uchwałę o poszerzeniu działalności...
CZYTAJ DALEJ »