Kalendarium

Powołanie Małopolskiego Klastra Seniora

7 czerwca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie podpisane zostało porozumienie dotyczące powołania Małopolskiego Klastra Seniora. Obecni byli przedstawiciele małopolskiego samorządu, biznesu oraz trzeciego sektora. Deklaracje członkowskie złożyło pięć podmiotów.

Przedmiot działań Klastra zgodnie z treścią Statutu określono jako podejmowanie wspólnych działań w procesach gospodarczych, poprzez stworzenie sieci współpracy, a także poprzez połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz samorządowych. Klaster został powołany na czas nieokreślony i ma charakter organizacji społecznej, która prowadzi swoją działalność non for profit.

Powołanie Lubelskiego Klastra Seniora

17 maja 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego miało miejsce spotkanie inaugurujące działalność Lubelskiego Klastra Seniora. Porozumienie klastrowe, deklaracje członkowskie i Statut Klastra podpisało dwunastu uczestników spotkania z ponad czterdziestu uczestniczących, w tym Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz fundacje, stowarzyszenia i podmioty komercyjne.

Powołanie Łódzkiego Klastra Seniora

15 marca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie inauguracyjne Łódzkiego Klastra Seniora. W spotkaniu uczestniczył m.in. Dariusz Klimczak, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Anna Mroczek, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej. Zebrani omówili potrzeby osób starszych z terenu województwa łódzkiego oraz sposoby realizacji polityki senioralnej.

Spotkanie założycielskie Śląskiego Klastra Seniora

22 lutego 2017 roku w Sali Sejmowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie, którego efektem jest powstanie Śląskiego Klastra Seniora. To już szósty klaster seniora w Polsce. Uroczystego otwarcia spotkania założycielskiego Śląskiego Klastra Seniora dokonał Igor Piwowarczyk – Dyrektor Zarządzający Centrum Operacyjnego „Samorządowa Polska” S.A., które jest Koordynatorem Klastrów, a następnie oddał głos pani Katarzynie Kuczyńskiej-Budce – Dyrektorowi Gabinetu Marszałka Województwa Śląskiego. Pani Katarzyna Kuczyńska-Budka w imieniu Marszałka bardzo pozytywnie wypowiedziała się na temat zorganizowanego spotkania oraz całej inicjatywy, przedstawiła aktualnie podejmowane działania przez władze województwa śląskiego z obszaru rynku senioralnego oraz istotne aspekty polityki wojewódzkiej na rzecz seniorów.

Dolnośląski Klaster Seniora

Porozumienie dotyczące powołania inicjatywy klastrowej Dolnośląski Klaster Seniora zawarte zostało w dniu 8 grudnia 2016 roku we Wrocławiu przez Członków Założycieli: Angel Care Centrum Seniora, Dom Seniora Magdalenka w Dusznikach-Zdroju, Dom Seniora „Piastów Gród”, Fundację Kapitałową dla Programu „Samorządowa Polska”, Niepubliczną Wyższą Szkołę Medyczną we Wrocławiu, Step by Step sp. z o.o., Uczelnię Jana Wyżykowskiego, Xi4G sp. z o.o.

Mazowiecki Klaster Seniora

Porozumienie dotyczące powołania inicjatywy klastrowej Mazowiecki Klaster Seniora zawarte zostało w dniu 23 listopada 2016 roku w Warszawie przez Członków Założycieli: Burmistrza Miasta Piastowa, Caritas Diecezji Warszawskiej, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Otwocku, Dom Kultury „Świt”, Bródnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, Izbę Gospodarczą Medycyna Polska, Narodowy Komitet Seniora, Doradcę Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego.

Wielkopolski Klaster Seniora

Porozumienie dotyczące powołania inicjatywy klastrowej Wielkopolski Klaster Seniora zawarte zostało w dniu 15 listopada 2016 roku w Poznaniu przez Członków Założycieli: Elf sp. z o.o. spółkę komandytową, Fundację AKME, Fundację Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA, Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku, „MAT” Henryk Matecki, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, Prowincję Zgromadzenia Najświętszego Jezusa Sacré Coeur, Stowarzyszenie „Senior XXI” Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gołuchowie, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile, Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu, VERBUM – Akademia Szkoleń sp. z o.o. oraz Zakład Zielarski „Kawon-Hurt” Nowak sp. j.

Podkarpacki Klaster Seniora

Porozumienie dotyczące powołania inicjatywy klastrowej Podkarpacki Klaster Seniora zawarte zostało w dniu 9 listopada 2016 roku w Rzeszowie przez Członków Założycieli: Fundację Kapitałową dla Programu „Samorządowa Polska”, Gminę Zarszyn, Instytut Ekonomii Społecznej w Rzeszowie, Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle, NZOZ Centrum Domowej Opieki Pielęgniarskiej „Libra”, NZOZ Rudek Gabinety Rehabilitacji Medyczne Andrzej Rudek, ORTO-RES sp. z o.o., Sanatorium Uzdrowiskowe Bajka, Sanatorium Uzdrowiskowe „PIAST”, Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 213 w Jaśle, „Uzdrowisko Iwonicz” S.A.

Kujawsko-Pomorski Klaster Seniora

Porozumienie dotyczące powołania inicjatywy klastrowej Kujawsko-Pomorski Klaster Seniora zawarte zostało w dniu 27 czerwca 2016 roku w Chomiąży Szlacheckiej przez Członków Założycieli: Budlex S.A., Bydgoską Szkołę Wyższą, Lecznicę CITOMED sp. z o.o., Fundację Kapitałową dla Programu „Samorządowa Polska”, JS Solutions sp. z o.o. Herbarium Hotel & SPA, Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej sp. z o.o., Neuca S.A., NZOZ Centrum Kultury, Higieny i Zdrowia Psychicznego prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz, NZOZ Remedis sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lech sp. z o.o. oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.